Paslaugos

Teikiame Ekogeologinių tyrimų, Aplinkos monitoringo, Vandenviečių išteklių ir sanitarinių apsaugos zonų pagrindimo paslaugas. Plačiau apie teikiamas paslaugas prašome susipažinti sekdami nurodas:

Norėdami išsamiau sužinoti apie mūsų teikiamas paslaugas, maloniai prašome kreiptis tel. Nr. 869952040 arba e-paštu info@geotech.lt