Geologiniai inžineriniai tyrimai

Inžineriniai geologiniai tyrimai yra neatsiejama statiniu pamatų projektavimo ir jų įrengimo dalis. Atliekant inžinerinius geologinius tyrimus yra nustatomi įvairūs gamtiniai ir antropogeniniai procesai bei reiškiniai, kurie gali turėti įtakos pastatų pastovumui. Inžinerinių geologinių tyrimų pobūdis ir apimtis priklauso nuo statybos aikštelės gamtinių sąlygų sudėtingumo ir projektuojamo pastato pobūdžio.

Norint atlikti inžinerinius geologinius tyrimus reikia topografinės nuotraukos ir techninės užduoties (TU) inžineriniams geologiniams tyrimams.

Individualių gyvenamųjų namų inžineriniai geologiniai tyrimai (IGT)

Lietuvos teritorijoje yra paplitę gana skirtingos sudėties ir genezės gruntai, kurie labai skiriasi savo stipruminėmis savybėmis. Todėl rekomenduojame prieš statant individualų gyvenamąjį namą išsitirti statybinės aikštelės inžinerines geologines sąlygas. Tai vieni iš paprasčiausių ir mažiausiai laiko ir darbo sąnaudų reikalaujantys tyrimai dažnai priskiriami pirmai (I) geotechninei kategorijai.

Individualių namų inžineriniai geologiniai tyrimai atliekami šiais lauko tyrimo metodais:

 • Gręžinių gręžimas vibraciniu būdu geologinės sandaros nustatymui;
 • Bandymas kūginiu penetrometru (CPT) (statinis zondavimas);
 • Bandymas kūginiu penetrometru su porinio vandens slėgio matavimu (CPTU);
 • Bandymai dinaminiu penetrometru (DPSH) (dinaminis zondavimas).

Atlikę inžinerinius geologinius tyrimus ir išanalizavę duomenis, mes jums pateiksime inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą, kurioje rasite informaciją apie:

 • statybinės aikštelės reljefą;
 • technogeninių ir natūralių gruntų bei uolienų geologinę sandarą;
 • požeminio vandens slūgsojimo gylį;
 • egzogeninius procesus vykstančius statybinėje aikštelėje;
 • gruntų ir uolienų, slūgsančių po pastatu, fizines, mechanines savybes;
 • uolienų sukarstėjimo laipsnį pagal geofizinius elektrinės tomografijos duomenis, jei darbai buvo atlikti Šiaurės Lietuvos karstiniame regione.

Civilinių ir pramonės pastatų inžineriniai geologiniai tyrimai (IGT)

Šie tyrimai atliekami statant negyvenamus civilinės paskirties pastatus (bibliotekos, ligoninės, biurų patalpos ir t.t), pramonės paskirties statinius (gamyklos, angarai, sandėliai ir t.t.) ir gyvenamosios paskirties daugiaaukščius statinius. Tai gana sudėtingi tyrimai dažnai priskiriami antrai (II) arba trečiai (III) geotechninei kategorijai. Todėl tyrimai būna detalesni, imami suardytos ir nesuardytos sandaros grunto mėginiai laboratoriniams tyrimams. Jei pagal konstrukcinį sudėtingumą ir inžinerines geologines sąlygas statinys patenka į trečią geotechninę kategoriją, yra rengiama inžinerinių geologinių tyrimų programa, kuri turi būti suderinta su Lietuvos geologijos tarnyba. Todėl šie darbai reikalauja didesnių laiko ir darbo sąnaudų.

Civilinių, pramonės pastatų ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų inžineriniai geologiniai tyrimai atliekami šiais lauko tyrimo metodais:

 • Gręžinių gręžimas sraigtiniu ir koloniniu būdu, su suardytos ar nesuardytos sandaros mėginių paėmimu laboratoriniams tyrimams;
 • Bandymas kūginiu penetrometru (CPT) (statinis zondavimas);
 • Bandymas kūginiu penetrometru su porinio vandens slėgio matavimu (CPTU);
 • Bandymai dinaminiu penetrometru (DPSH) (dinaminis zondavimas),
 • Laboratoriniai bandymai grunto granulometrijos, fizikinių ir mechaninių savybių nustatymui.

Atlikę inžinerinius geologinius tyrimus ir išanalizavę duomenis, mes jums pateiksime inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą, kurioje rasite informaciją apie:

 • statybinės aikštelės reljefą;
 • technogeninių ir natūralių gruntų bei uolienų geologinę sandarą;
 • požeminio vandens slūgsojimo gylį ir agresyvumą betonui;
 • egzogeninius procesus vykstančius statybinėje aikštelėje;
 • gruntų ir uolienų, slūgsančių po pastatu, fizines, mechanines savybes nustatytas laboratoriniais ir in situ metodais;
 • uolienų sukarstėjimo laipsnį pagal geofizinius elektrinės tomografijos duomenis, jei darbai buvo atlikti Šiaurės Lietuvos karstiniame regione.