Ekogeologiniai tyrimai

UAB “GEOTECH Baltic” darbuotojų atliktų ekogeologinio pobūdžio darbų sąrašas:

 • Burbiškių karinės teritorijos preliminarus ekogeologinis tyrimas
 • Komercinės paskirties sklypų ekogeologiniai tyrimai Vilniaus ir Klaipėdos miestuose
 • Vilniaus lokomotyvų depo Vaidotų cecho detalūs ekogeologiniai tyrimai
 • Radviliškio geležinkelių stoties dalies preliminarus ekogeologinis tyrimas
 • Panerių geležinkelio stoties pirmojo jungiamojo kelio atkarpos ties Granito g. 10, Vilniuje, detalūs ekogeologiniai tyrimai
 • SIA Ventspils nafta terminals naftos produktais užterštos teritorijos tyrimai
 • Ekogeologiniai tyrimai Margininkų k., Kauno raj. Gyvulininkystės komplekso poveikio požeminiam vandeniui vertinimas
 • Ekogeologiniai tyrimai apleistų statinių ir kitų aplinką žalojančių elementų teritorijose, Nemuno deltos, Varnių ir Panemunių regioniniuose parkuose (6 teritorijos)
 • UAB “Krovinių terminalas” ekogeologiniai tyrimai
 • UAB “KIV” gyvenamosios paskirties teritorijos Šiltnamių g. 7, Vilnius ekogeologinis tyrimas
 • Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų taršos šaltinių nustatymas
 • Naftos produktais užteršto grunto kapinynų ekogeologiniai tyrimai Klaipėdos rajone (2 teritorijos)
 • Buvusios Drevernos katilinės naftos produktais užterštos teritorijos kontroliniai ekogeologiniai tyrimai ir tvarkymo darbų ataskaitos parengimas
 • UAB “Tauragės autobusų parkas” degalinės ekogeologiniai tyrimai
 • UAB “Electrorecycling services” atliekų tvarkymo aikštelės ekogeologiniai tyrimai, požeminio vandens monitoringo tinklo įrengimas ir aplinkos monitoringo programos parengimas
 • Kareivių g. 2E, Vilniuje žemės sklypo ir buvusios “Kuro aparatūros” gamyklos pastato teritorijos preliminarus ekogeologinis tyrimas
 • UAB “Orlen Lietuva” užsakymu atlikti detalūs ekogeologiniai tyrimai Pakapės k., buvusioje naftos produktų išsiliejimo teritorijoje.

Atnaujinta 2014-08-13.